Završen Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja

Danas je na Šumarskom fakultetu u Beogradu održan Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja. Sajam su organizovali Agencija za drvo i Klaster drvopreradjivača, uz podršku Šumarskog fakulteta , Tehničke škole „Drvo Art“ i udruženja „Održivi prostor“.

Na sajmu je učestvovalo 14 preduzeća i 67 kandidata za posao, kao i predstavnici  Šumarskog fakulteta, Tehničke škole „Drvo Art“ i JP Srbijašume.

Nakon uvodnog dela, u kome su predstavnici organizatora- Agencije za drvo i Klastera drvoprerađivača, Šumarskog  fakulteta i Tehničke škole „Drvo Art“ pozdravili prisutne i poželeli im uspeh u radu, održane su prezentacije preduzeća Saga drvo doo i Gir doo, a zatim je otpočeo glavni deo sajma – direktni susreti kandidata sa poslodavcima.

Prosečan broj  razgovora koji su poslodavci obavili sa kandidatima je 21.  Prema prvim utiscima poslodavaca, sajam je u potpunosti ispunio njihova očekivanja, organizacijom su zadovoljni u potpunosti, i smatraju da struktura kadidata odgovara njihovim potrebama, sa sugestijom da bi želeli više kontakata sa kadrom tehničara drvne struke i stolarima.

Kandidati za posao su bili aktivni , prezentovali svoje kompetencije i razmenili kontakte sa poslodavcima. Osnovna sugestija kandidata je bila da bi trebalo okupiti veći broj preduzeća i organizovati sajam u većem prostoru, jer je sala fakulteta u kojoj je održan sajam bila prepuna.

Zaključak svih prisutnih je da  ovakve sajmove treba organizovati češće, a najmanje dva puta godišnje. Odgovarajući na potrebe poslodavaca i kandidata, najavili smo organizovanje sledećeg Sajma zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja, tokom održavanja Sajma nameštaja, u novembru ove godine.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i nadamo se da će kontakti koje su razmenili rezultirati daljom saradnjom .