Aprilski seminar na temu Istraživanje tržišta korišćenjem besplatnih internet alata

 

Odgovarajući na  potrebu domaćih kompanija da obnove i unaprede svoja znanja o istraživanju tržišta putem interneta, Agencija za drvo i Klaster drvopreradjivača su  uz podršku SIPPO-  programa za podršku uvozu na teritoriju Švajcarske i  Evropske Unije, organizovali i treći ciklus seminara. Kroz program seminara je, tokom tri ciklusa,  prošlo više od 40 osoba.

Sa zadovoljstvom ističemo da interesovanje za razvoj veština istraživanja preko interneta ne jenjava i da su polaznici organizaciju i sasdržaj seminara ocenili najvišim ocenama.

Ponosni smo na činjenicu da je praktična primena veština uvežbanih tokom radionice uticala na poboljšanje poslovanja kompanija koje su primenile tehniku istraživanja savladanu na seminaru. Motivisani njihovim uspehom nastavićemo sa programima podrške kompanijama iz oblasti drvne industrije.