Treći ciklus seminara

Klaster drvopreradjivača i Agencija za drvo, uz podršku švajcarskog programa za promociju uvoza u Švajcarsku i zemlje EU - SIPPO , organizuje treći ciklus četvorodnevnih treninga namenjen savladavanju veština rada na internet alatu za istraživanje i analiziranje ciljanog tržišta. Veštine savladane  na ovom seminaru mogu koristiti u istraživanju gotovo svakog tržišta na svetu koje ima internet. Seminar je prilagođen za pretragu tržišta u vezi sa proizvodima drvne industrije, ali se istraživanje može vršiti i u vezi sa proizvodima drugih industrija. Trening se sastoji od dva edukaciona modula i pratećih savetodavnih aktivnosti.

Sve dodatne informacije možete dobiti od koordinatora Dejana uzelca na tel: 0648212094.