O nama

UDRUŽENJE KLASTER DRVOPRERAĐIVAČA je osnovano 9.juna 2010.godine sa ciljem da svojim aktivnostima pomogne ostvarenju punog ekonomskog potencijala industrije za preradu drveta i proizvodnju nameštaja Srbije. Klaster drvopreradjivača je najveće klastersko udruženje iz oblasti drvne industrije u Srbiji. Kontinuirani rad tokom godina od osnivanja rezultirao je učešćem u zajedničkim projektima i aktivnostima sa svim relevantnim subjektima  ( domaće i strane institucije- klasteri, resorna ministarstva i privredne komore, naučnoistraživačke organizacije, fakulteti i škole , kao i domaće i strane kompanije i trgovinski lanci ) neposredno ili posredno vezani za drvnu industriju.  Zahvaljujući brojnim kontaktima i ugovorima o saradnji sa inostranim klasterima i organizacijama, kao i stalnim učešćem u aktivnostima klasterske zajednice regiona i Evrope ( kongresi i seminari) , klaster može da sagleda obe strane: mogućnosti i slabosti domaće privrede na jednoj strani i mogućnosti i potrebe inostranih tržišta. Svojim članovima Klaster pruža dragocene informacije iz pozicije vezivnog tkiva izmedju kompanija i  domaćih i stranih institucija. 


ORGANIZACIONA STRUKTURA KLASTERA: 

Skupština- čine je svi članovi klastera;

Upravni odbor- sastavljen od pet izabranih članova;

Predsednik Upravnog odbora- izborna funkcija ;

Klaster menadžer – zaposlen na operativnim i izvršnim poslovima u klasteru;

Volonteri- učestvuju u aktivnostima u skladu sa planom rada kancelarije;

Savetodavni odbor- čine ga predstavnici Skupštine, obrazovnih , 

naučnoistraživačkih institucija i ministarstava.